Dubbeloratie Lans Bovenberg en Theo Nijman, mogelijk gemaakt door Instituut GAK

Aanvaarding bijzondere leerstoelen Lans Bovenberg en Theo Nijman, mogelijk gemaakt door Instituut Gak

Met ingang van 1 juni 2013 bekleden Lans Bovenberg en Theo Nijman de, door Instituut Gak mogelijk gemaakte, bijzondere leerstoelen respectievelijk ‘Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen’ en ‘Pensioenbeheer en risicomanagement’.
Deze bijzondere leerstoelen zijn in een dubbeloratie officieel aanvaard op 14 november 2014 in het auditorium van Tilburg University.
Voorafgaand aan de dubbeloratie vond er een mini-pensioensymposium plaats. Hieronder treft u het programma aan met de bijbehorende presentaties.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners