Doorsneesystematiek en verbeterde premieregelingen

Op 19 december zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij Achmea in Tilburg over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Bas Werker.

Variabele uitkeringen in het Nederlandse pensioen systeem
Anne Balter (TiU)
In dit paper wordt de trade-off tussen risico en rendement in de verbeterde premieregelingen voor variabele uitkeringen in de uitkeringsfase onderzocht, met de nadruk op de Nederlandse institutionele setting. Daarbij wordt het specifieke effect van de zogenaamde projectierente en de wettelijk mogelijke vaste daling bestudeerd. Daarnaast is er een analyse van de consequenties van de mogelijkheid tot het uitsmeren van financiële marktschokken over de resterende pensioenperiode. Deze analyse is gebaseerd op een expliciete toewijzing van het initiële pensioenvermogen aan pensioenuitkeringen op verschillende horizonnen. Er is discussie rondom de effecten van het delen van (micro) langlevenrisico. De focus ligt op variabele uitkeringen in een individuele DC regeling.

Heterogeniteit in doorsneeproblematiek: Hoe pakt de transitie naar degressieve opbouw uit voor verschillende pensioenfondsen?
Casper van Ewijk (TiU, UVA), Loes Frehen (APG), Wouter van Wel (APG), Johan Bonekamp (TiU), Joost van Valkengoed, Dick Boeijen (beiden PGGM)
In de beschikbare publicaties over de effecten van de doorsneesystematiek en de varianten om er afscheid van te nemen is nauwelijks aandacht voor de heterogeniteit in leeftijdsopbouw in fondsen en sectoren. Sommige sectoren en fondsen zijn evenwel sterk vergrijsd en krimpen terwijl andere fondsen en sectoren een heel andere (ontwikkeling van de) leeftijdsopbouw kennen. Deze verschillen in leeftijdsopbouw kunnen ook leiden tot verschillen in de transitielast en de vormgeving van gewenste transitiepaden. Dit paper gaat in op diverse probleemstellingen rondom dit onderwerp.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners