Deeltijdpensioen en langer doorwerken

Op dinsdag 4 juli zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij Achmea in Tilburg over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Arthur van Soest.

Parttime pensioneren en de arbeidsparticipatie
Raymond Montizaan, Andries de Grip (Beide Maastricht University)
Samenvatting:
Het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen blijft noodzakelijk om de lasten van het pensioenstelsel over de jongere en oudere generaties eerlijker te verdelen. Deeltijdpensionering wordt vaak genoemd als een beleidsinstrument aangedragen die dit kan bewerkstelligen. Het is echter de vraag of deeltijdpensioen uiteindelijk daadwerkelijk leidt tot langer doorwerken en een verhoogde arbeidsparticipatie onder ouderen. In dit paper wordt aangetoond op basis van een stated preferences experiment dat het stimuleren van deeltijdpensionering wel ertoe leidt dat werknemers langer doorwerken, maar per saldo hun totale arbeidsparticipatie daalt. Dit komt omdat de duur van de periode waarin oudere werknemers in deeltijd wensen te werken relatief lang is. De bijkomende daling in de arbeidsparticipatie door het werk in deeltijd in plaats van in voltijd is daardoor groter dan de stijging in de arbeidsparticipatie door het uitstellen van de definitieve uittrede.

Non-Cognitieve vaardigheden: De Heterogene impact van financiele prikkels in het pensioensysteem op het langer doorwerken
Raymond Montizaan, Didier Fouarge (Beide Maastricht University)
Samenvatting:
Despite the growing body of evidence on the relation between noncognitive skills (economic preferences and personality) and a broad range of economic outcomes, little is known about how noncognitive skills affect retirement decisions in our changing retirement system. Using a stated preferences approach, we show how the personality of individuals affects behavior to different financial incentives in the retirement system that affect the price of leisure and the income when retired.

 

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners