Deeltijdpensioen en langer doorwerken

Determinanten, effecten en belemmeringen

Op donderdag 17 oktober organiseert Netspar in samenwerking met NIDI een themaconferentie over langer werken en deeltijdpensioen. Vier sprekers presenteren de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van belangstelling én belemmeringen voor deeltijdpensioen. Heeft u nog interesse in deelname dan neemt u contact op met Kène Henkens via Henkens@nidi.nl

Deeltijdpensioen wordt gezien als een veelbelovend instrument om langer doorwerken voor meer mensen mogelijk te maken. Deeltijdpensionering biedt werknemers de mogelijkheid om met het ouder worden geleidelijk de wekelijkse arbeidstijd te verminderen. Hierdoor is het voor oudere werk­nemers mogelijk de weke­lijkse arbeidstijd beter te laten aansluiten bij hun persoonlijke omstandigheden en preferenties.

In deze themaconferentie presenteren we de resultaten van nieuw economisch en sociologisch onderzoek naar de belangstelling om van deeltijdpensionering gebruik te maken en de belemmeringen die daarbij een rol spelen. De conferentie is tevens het startpunt voor het project De oorzaken en consequenties van pensionering; een sociologisch perspectief.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
ministeries
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners