Societal responsibility of pension funds

Ter gelegenheid van de toekenning van een eredoctoraat aan de Nobelprijswinnaar van 2013,  Lars Peter Hansen (Universiteit van Chicago) organiseren Tilburg University, Netspar en APG samen een symposium op woensdag 14 november van 9.30-13.00 in Amsterdam.

Let op: Dit is een Engelstalig evenement.

 

Het werk van Lars Hansen ligt op het snijvlak van financiële markten en macro-economische ontwikkelingen. De laatste financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat die niet meer los van elkaar te zien zijn. Gezien hun enorme vermogen kunnen pensioenfondsen een grote invloed uitoefenen op de Nederlandse economie. Maar… moeten ze dat ook doen?

Naast Lars Hansen zijn de sprekers Gisella van Vollenhoven (DNB) en Wouter Koolmees (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De focus van het symposium ligt op de rol van Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in en voor de Nederlandse economie.

Tijdens deze bijeenkomst proberen we antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Hebben fondsen een rol in de klimaatdiscussie? Zo ja: ook als dit een lager pensioen voor deelnemers oplevert?
  • Stel het zit economisch tegen, moeten fondsen dan extra investeren in Nederland om de recessie te dempen?
  • Is de roep om meer nationale beleggingen (en dus minder diversificatie) verstandig?
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners