Ben ik in beeld? Online sessie voor communicatieprofessionals

Een online kennis- en meedenksessie voor communicatieprofessionals van Netspar-partners, met als doel komen tot effectiever delen van relevante kennis

 

 

Netspar partners leveren zowel financieel als inhoudelijk een belangrijke bijdrage aan pensioenonderzoek. De inbreng van partners maakt dat het onderzoek relevant is voor de innovatie van pensioenbeleid en -producten. Daarbij is essentieel dat de resultaten van onderzoek breed en laagdrempelig toegankelijk zijn.

Het versterken van kennisuitwisseling en het vergroten van de betrokkenheid van onze partners heeft daarom onze aandacht. Communicatieprofessionals spelendaarbij een belangrijke rol. Hoe kunnen we samen zorgen dat Netspar bij jouw organisatie beter in beeld is? Zodat we relevante kennis effectief kunnen delen en toegankelijk maken voor een brede groep professionals?

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners