Ben ik in beeld? Online sessie voor communicatieprofessionals

Een online kennis- en meedenksessie voor communicatieprofessionals van Netspar-partners, met als doel komen tot effectiever delen van relevante kennis

 

 

Netspar partners leveren zowel financieel als inhoudelijk een belangrijke bijdrage aan pensioenonderzoek. De inbreng van partners maakt dat het onderzoek relevant is voor de innovatie van pensioenbeleid en -producten. Daarbij is essentieel dat de resultaten van onderzoek breed en laagdrempelig toegankelijk zijn.

Het versterken van kennisuitwisseling en het vergroten van de betrokkenheid van onze partners heeft daarom onze aandacht. Communicatieprofessionals spelendaarbij een belangrijke rol. Hoe kunnen we samen zorgen dat Netspar bij jouw organisatie beter in beeld is? Zodat we relevante kennis effectief kunnen delen en toegankelijk maken voor een brede groep professionals?

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners