Verhoging AOW leeftijd: langer doorwerken voor iedereen?

Op maandag 20 november heeft een kennisbijeenkomst plaatsgevonden over werken tot de AOW gerechtigde leeftijd. Er is aandacht besteed aan de gezondheid en werkcapaciteit van ouderen, aan de houdbaarheid van de overheidsfinancien, aan de uittredingspaden van hoog en laag opgeleiden en aan de (on)mogelijkheden van een flexibele pensioenleeftijd. De slides zijn te vinden onder het tabblad “Programma”

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verhoging van de AOW- Leeftijd en of iedereen wel zo lang door kan werken.

De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over mensen met een zwaar beroep die tot 67 jaar of langer moeten doorwerken. Kunnen laag en hoog opgeleide Nederlanders hun werk zo lang volhouden? Hoe kunnen toekomstige generaties werkenden productief en gezond blijven werken tot de AOW gerechtigde leeftijd?

Op maandag 20 november vindt een kennisbijeenkomst plaats over werken tot de AOW gerechtigde leeftijd. We besteden aandacht aan de gezondheid en werkcapaciteit van ouderen, HR en oudere werknemers, een flexibele pensioenleeftijd en de houdbaarheid van de overheidsfinancien.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Vult u dan tijdig het online registratieformulier in op de Netspar website.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners