Verhoging AOW leeftijd: langer doorwerken voor iedereen?

Op maandag 20 november heeft een kennisbijeenkomst plaatsgevonden over werken tot de AOW gerechtigde leeftijd. Er is aandacht besteed aan de gezondheid en werkcapaciteit van ouderen, aan de houdbaarheid van de overheidsfinancien, aan de uittredingspaden van hoog en laag opgeleiden en aan de (on)mogelijkheden van een flexibele pensioenleeftijd. De slides zijn te vinden onder het tabblad “Programma”

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verhoging van de AOW- Leeftijd en of iedereen wel zo lang door kan werken.

De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over mensen met een zwaar beroep die tot 67 jaar of langer moeten doorwerken. Kunnen laag en hoog opgeleide Nederlanders hun werk zo lang volhouden? Hoe kunnen toekomstige generaties werkenden productief en gezond blijven werken tot de AOW gerechtigde leeftijd?

Op maandag 20 november vindt een kennisbijeenkomst plaats over werken tot de AOW gerechtigde leeftijd. We besteden aandacht aan de gezondheid en werkcapaciteit van ouderen, HR en oudere werknemers, een flexibele pensioenleeftijd en de houdbaarheid van de overheidsfinancien.

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Vult u dan tijdig het online registratieformulier in op de Netspar website.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners