Afterlunch webinar : Luke Servat – Optimaal Beleggen met Intergenerationele Solidariteit

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Luke Servat (Maastricht University) meer over het onderzoek “Optimaal Beleggen met Intergenerationele Solidariteit

De transitie van ons pensioenstelsel van Defined Benefit naar Defined Contribution is een veelbesproken onderwerp. Om de draagkracht van deze overgang te vergroten, is een verplichte intergenerationele solidariteitsreserve in het leven geroepen. Deze reserve beoogt het ontstaan van zogenaamde ‘geluk- en pechgeneraties’ tegen te gaan, via een herverdeling van de vermogens van de verschillende generaties. Aangezien er nog veel onduidelijk is over de inrichting van deze reserve, behandelen we de de volgende vragen:

  1. Wanneer mag een generatie zich een ‘pechgeneratie’ noemen? En hoe kunnen we dit toevoegen aan de formulering van de nutsfunctie van het probleem opdat dit  meegewogen wordt?
  2. Hoe verandert het optimale beleggingsbeleid als we grote verschillen tussen generaties willen voorkomen?
  3. Wat is de functie van de reserve in het nieuwe stelsel?

In de webinar bespreken we de (voorlopige) resultaten van ons onderzoek, welke voornamelijk betrekking hebben op de eerste twee vragen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Antoon Pelsser en Servaas van Bilsen (Maastricht University).

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners