Afterlunch Webinar – Joost Driessen – Wijzigingen in de uniforme scenario-set

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Joost Driessen (Tilburg Universiteit) meer over het onderzoek “Wijzigingen in de uniforme scenario-set”

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Ludo Nagel (Rail&OV) en Bas Werker (Tilburg Universiteit).

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Wijzigingen in de uniforme scenario-set

Elk kwartaal publiceert DNB nieuwe P- en Q-scenariosets die gebruikt worden bij een aantal wettelijk voorgeschreven berekeningen. Uit de praktijkervaring tot nu toe komt het beeld naar voren dat de scenariosets van kwartaal op kwartaal wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat berekeningen op basis van deze scenariosets leiden tot wisselende uitkomsten. Om op een verstandige wijze met de wisselingen om te kunnen gaan, is het van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin opeenvolgende scenariosets van elkaar verschillen en wat de oorzaken hiervan zijn (komen de verschillen voort uit financiële markten of hebben ze ook een andere oorzaak?).

Dit topicality project richt zich daarom op de vragen:

1: Zijn de wijzigingen in opeenvolgende scenariosets groot?

2: Zijn de wijzigingen te verklaren uit veranderingen op financiële markten?

3: Hoe kunnen uitvoerders/toezichthouders/wetgever omgaan met deze wijzigingen?

Tijdens dit seminar worden tussentijdse resultaten gepresenteerd, die vooral betrekking zullen hebben op de eerste twee onderzoeksvragen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners