Afterlunch webinar: Cindy Biesenbeek – De toereikendheid van pensioenen: naar een comple(e)t(er) beeld van pensioeninkomen voor de gehele Nederlandse bevolking

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Cindy Biesenbeek (DNB) meer over het onderzoek “De toereikendheid van pensioenen: naar een comple(e)t(er) beeld van pensioeninkomen voor de gehele Nederlandse bevolking”

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Jim Been (LU), Marike Knoef (TiU), Koen Caminada (LU)

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners