After Lunch Webinar: Robert-Jan de Rooij – De relatie tussen financiële inertie en pensioenbeslissingen

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Robert-Jan de Rooij (Leiden University) meer over het onderzoek “De relatie tussen financiële inertie en pensioenbeslissingen”

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Marcel Zeelenberg (Tilburg University) en Eric van Dijk (Leiden University).

Mensen verdiepen zich vaak onvoldoende in hun pensioen en/of zijn weinig geneigd om aanpassingen te maken. Dit kan vele oorzaken hebben. Mensen kunnen pensioenen te complex vinden, of pensioenbeslissingen zo belangrijk vinden dat ze deze uitstellen. Het kan ook een algemenere oorzaak hebben, bijvoorbeeld dat mensen niet geïnteresseerd zijn in financiële zaken, of overweldigd worden door opties. Deze mogelijke verklaringen maken deel uit van een concept dat wel wordt aangeduid als ‘financiële inertie’ (zie voor een uitgebreidere beschrijving van mogelijke connotaties Van Dijk et al., 2023).

In het Netspar-project “Development and tests of a model for inertia in retirement decisions” hebben we de Financiële Inertie Schaal ontwikkeld. Deze schaal omvat de 4 bovengenoemde kenmerken – het uitstellen, overweldigd voelen, niet willen vergelijken, en desinteresse in financiële zaken.

In deze presentatie bespreken we de resultaten van een  studie (N = 300) onder Nederlandse deelnemers waarin we getest hebben in hoeverre de Financiële Inertie Schaal pensioenbeslissingen verklaart – meer specifiek het zoeken van pensioeninformatie, het doorvoeren van veranderingen in het pensioendomein en de intentie tot die gedragingen. Hierbij bestudeerden we ook de invloed van individuele verschillen in financiële inertie op de mate waarin deelnemers zich verdiepten in het nieuwe pensioenstelsel, en gingen we na of financiële kennis van deelnemers een rol speelde. De resultaten laten zien dat individuele verschillen in financiële inertie gedragingen en intenties voorspelde; financiële kennis van deelnemers bleek niet van invloed.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners