After Lunch Webinar: Daniel van Vuuren en Sander Muns: Levensgebeurtenissen en vermogensopbouw

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertellen Daniel van Vuuren en Sander Muns (Tilburg University) meer over Levensgebeurtenissen en vermogensopbouw.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Raun van Ooijen (Groningen University) als onderdeel van het Themaproject met Sandra Brouwer (Groningen University).

Levensgebeurtenissen en vermogensopbouw:

Levensgebeurtenissen hebben niet alleen ingrijpende gevolgen op persoonlijk vlak, maar vaak ook op financieel vlak. Daarom anticipeert het beleggingsbeleid en de toedeling van rendementen in het nieuwe pensioenstelsel idealiter zo goed als mogelijk op de kans op toekomstige levensgebeurtenissen.

We onderzoeken voor vier typen levensgebeurtenissen – verweduwing, echtscheiding, langdurige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid – de impact op toekomstige vermogensopbouw: pensioenvermogen, box 3-vermogen, overwaarde eigen woning en menselijk kapitaal.

Omdat deze analyse vraagt om een levensloopperspectief construeren we synthetische levenslooppaden. We vergelijken de uitkomsten voor levenslooppaden met levensgebeurtenissen met die van soortgelijke levenslooppaden, maar dan zonder levensgebeurtenis.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners