After Lunch Webinar: Hans Westerbeek – In gesprek over visualisaties van de verwachte pensioenuitkering

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Hans Westerbeek (Utrecht University) meer over het onderzoek “In gesprek over visualisaties van de verwachte pensioenuitkering”

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Lisanne van Weelden, Hans Hoeken en Teun Boekel
(Departement Taal, Literatuur en Communicatie, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht).

Het nieuwe pensioenstelsel brengt onzekerheid met zich mee voor deelnemers: de hoogte van de verwachte pensioenuitkering zal fluctueren. Onzekerheid leidt vaak tot negatieve emoties en het vermijden van keuzes. In het geval van pensioenen kan die onzekerheid dus leiden tot onrust en het uitstellen van stappen om een aanvulling te regelen. Communicatie over de te verwachte hoogte van de pensioenuitkering, bijvoorbeeld in de vorm van afbeeldingen in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), moet daarom niet alleen helder zijn over de bandbreedte waarbinnen de uitkering zich waarschijnlijk zal bevinden, maar ook onnodige onzekerheid bij deelnemers voorkomen en een eventueel handelingsperspectief bieden om iets te kunnen veranderen aan de verwachte uitkering.  Om hier inzicht in te krijgen leggen we pensioendeelnemers verschillende visualisaties van de verwachte uitkering en bandbreedte voor. Op basis van interviews met deze deelnemers kunnen we uitspraken doen over hóe men zulke afbeeldingen leest, hoe men er betekenis aan geeft en welke externe factoren een rol spelen bij dit proces.

We zijn op dit moment bezig met het afnemen en analyseren van de interviews en we verwachten in juni de (eerste) resultaten te kunnen presenteren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners