After Lunch Webinar: Hans Schmeets – “Vertrouwen in (pensioen) instituties bij verschillende sociaaleconomische groepen”

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Hans Schmeets (Maastricht University) meer over Vertrouwen in (pensioen) instituties bij verschillende sociaaleconomische groepen.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Arno Riedl, Paul Bokern, Jona Linde en Peter Werner (allen Maastricht University).

Het vertrouwen van burgers in publieke, private en politieke instituties is belangrijk voor de samenleving en de financiële sector. In de periode 2012-2022 is zowel het onderlinge vertrouwen, als dat in de meeste instituties toegenomen. Dat blijkt uit het CBS-onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn’ onder ruim 80 duizend personen. Ingegaan wordt op deze trends  bij bevolkingsgroepen zoals werknemers, zelfstandigen, mensen met een sociale of pensioenuitkering. Zelfstandigen hebben, ten opzichte van werknemers, meer vertrouwen in andere mensen, maar minder in instituties. Daarnaast laat het Netspar-onderzoek van 2020 zien dat vooral zelfstandigen pensioenfondsen wantrouwen, en dat dit gepaard gaat met een gebrek aan financiële zekerheid.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners