After Lunch Webinar: Eduard Ponds – “Solidariteitsbuffer en solidariteitsvoorkeuren onder deelnemers”

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit After Lunch Webinar vertelt Eduard Ponds (Tilburg University) meer over het onderzoek over ‘Solidariteitsbuffer en solidariteitsvoorkeuren onder deelnemers’.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Evert Webers (APG).

De solidariteitsbuffer heeft een prominente plek in de solidaire premieregeling. Wat is het draagvlak onder deelnemers voor de buffer en wat zijn hun voorkeuren ten aanzien van de vul- en uitdeelregels?

In dit After Lunch Webinar gaat Eduard Ponds (Tilburg University en APG) in op de bevindingen van een representatief onderzoek onder ruim 2100 deelnemers van de 38 grootste bedrijfstakpensioenfondsen.

Er blijkt een duidelijke meerderheid voor de opzet van de buffer te zijn, maar er is ook een grote mate van heterogeniteit wat betreft de solidariteitsvoorkeuren en de hiermee samenhangende steun voor de vul- en uitdeelregels.

Dit onderzoek is uitgevoerd met Evert Webers van APG Research.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners