After Lunch Webinar: Bastiaan Starink – “Adequate oudedagsvoorziening voor alle werkenden”

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Bastiaan Starink (Tilburg University) meer over Adequate oudedagsvoorziening voor alle werkenden.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Casper van Ewijk (Tilburg University), Erik Lutjens (Vrije Universiteit Amsterdam), Eduard Ponds (Tilburg University).

 

Pensioen voor alle werkenden

Casper van Ewijk, Eric Lutjens, Eduard Ponds en Bastiaan Starink schrijven een topicality paper over hoe we in Nederland kunnen komen tot een pensioenregeling voor alle werkenden; zowel voor werknemers als ondernemers / Zzp’ers.

Het tekort aan pensioenopbouw voor deze groep wordt als problematisch gezien en geniet dan ook toenemende (politieke) aandacht. In dit paper wordt voortgeborduurd op in eerdere Netspar papers uitgewerkte opties waarbij de praktische haalbaarheid zwaarwegend wordt meegenomen. Pensioen wordt hier breed opgevat en omvat zowel de tweede als de derde pijler. Ook wordt aandacht besteed aan combinaties van verplichting en minder dwingende vormen zoals auto-enrollment met opting out. Naast de opbouwfase wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij het al dan niet verplichtende karakter van de uitkeringsfase.

Bij het onderzoek wordt tevens inspiratie opgedaan bij andere landen, zoals Australië (super annuation), het Verenigd-Konkijkrijk (NEST), IJsland (verplichte opbouw voor alle werkenden), Zweden (NDC) en Canada. Er zal een SWOT-analyse gemaakt worden van elk van deze vijf landen in relatie tot de vraagstelling van een adequate voorziening voor alle werkenden. Tevens wordt in beeld gebracht wat de implicaties zijn voor het Nederlands stelsel als de kernkarakteristieken van deze landen in de Nederlandse context worden geïmplementeerd; met name besteden wij aandacht voor de implicaties voor de aard en reikwijdte van de verplichtstelling (c.q. auto-enrollment), de organisatie van de uitvoering en de algehele inrichting van het stelsel.

Het uiteindelijke doel van het paper is om met één of meerdere inhoudelijke en praktisch haalbare beleidsopties te komen die naar verwachting kan zorgen voor adequate opbouw van een oudedagsvoorziening van alle werkenden.

In dit webinar praten wij jullie bij over de eerste bevindingen uit het paper.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners