After Lunch Webinar: Anne Balter– “Welvaartseffecten van collectieve investeringen voor heterogene deelnemers”

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Anne Balter (Tilburg University) meer over Welvaartseffecten van collectieve investeringen voor heterogene deelnemers.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Nikolaus Schweizer en Javier Garcia Gonzalez (beide Tilburg University).

Wanneer heterogene deelnemers hetzelfde, collectieve beleggingsbeleid volgen op financiële markten, dienen hun individuele risicovoorkeur en risicocapaciteit worden samengevoegd om tot een collectieve strategie te komen. In dit artikel beschouwen we dit probleem voor een sociale planner wiens doel het is om de maximale zekerheidsequivalente spijt tussen deelnemers te minimaliseren, waardoor het verlies vanwege het onderdeel uitmaken van een collectief dus wordt geminimaliseerd. Voor het financiële investeringsprobleem gaan we uit van leenrestricties, discreet beleggen en een restrictie tot deterministische levensloopstrategieën. Om de investeringsstrategie voor het minimaliseren van spijt te berekenen, passen we een recente techniek toe, gebaseerd op evolutionaire dynamiek en bevolkingsspellen. Dit levert een efficiënt algoritme op voor het vinden van optimale dynamische compromissen tussen honderden deelnemers. Vervolgens onderzoeken we het idee om deelnemers in groepen te clusteren, zodat er in plaats van één levensloop bijvoorbeeld twee of drie zijn. We constateren dat al met relatief weinig groepen een welvaartseffect bereikt kan worden dat voor alle deelnemers bijna optimaal is. Bovendien, gegeven onze aannames omtrent leenrestricties, nutsfuncties met constante relatieve risicoaversie en heterogene inkomensprofielen, leidt het groeperen van deelnemers op basis van alleen hun risicoaversie, ongeacht hun inkomensprofiel, tot een vrijwel optimale clustering.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners