Als één van de oprichters van Netspar heeft Lans Bovenberg een grote rol gespeeld in de discussie rondom de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Na meer dan 15 jaar discussie heeft de Tweede Kamer in december 2022 besloten tot een aanzienlijke hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel door de wet toekomst pensioenen aan te nemen. Momenteel wordt de wet behandeld in de Eerste Kamer waarna naar verwachting het nieuwe stelsel in 2027 zal gelden. In de tussentijd moeten sociale partners, fondsbesturen, verantwoordingsorganen, ondernemingsraden, etc. en ook de deelnemers zelf nog vele keuzes maken om het nieuwe stelsel voor hun specifieke situatie in te vullen.

Tijdens dit symposium blikken we ter gelegenheid van het afscheid van Prof. dr. Lans Bovenberg als hoogleraar aan Tilburg University terug en vooruit:

Wat is er geworden van de beoogde doelen en idealen? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren?

Na een aftrap van Lans reageren Peter Gortzak en Theo Kocken en sluiten we af met een discussie onder alle aanwezigen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners