Het Network for Studies on Pensions, Ageing and Retirement (Netspar) en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation (het Platform) organiseren gezamenlijk een symposium over “What’s cooking in sustainable investing?” op donderdag 16 mei 2024 van 13-17.30 uur op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Duurzaam beleggen is sterk in opkomst, maar ook volop in beweging. Dit blijkt uit lopende discussies over de kwaliteit van ESG-ratings en duurzaamheidsverslaggeving, de terugslag tegen duurzaam beleggen in sommige delen van de wereld, de effectiviteit van uitsluiten versus engagement, en de beste manier voor institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) bedrijven) om impact te genereren.

In dit symposium willen we opinieleiders uit de academische wereld en de financiële sector bijeenbrengen om onder andere impactbeleggen, engagement, klimaat- en biodiversiteitsrisico’s in beleggingsportefeuilles, nationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van toezicht en regelgeving, de relatie tussen duurzaamheid en financieel risico/rendement en duurzaamheidsverslaggeving te bespreken.

Keynote sprekers:

Het symposium is toegankelijk voor alle wetenschappers en de partners van Netspar en het Platform. Het symposium wordt in het Engels gehouden. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U kunt zich hier registreren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners