awarded research projects

2017

Type

Program 1
Wellbeing and welfare

 

Program 2
Communications and choice

 

Program 3
Work, retirement, housing and healthcare

Program 4
Savings, investments and insurance

Program 5
Institutions, governance en solidarity

Topicality

Flexible pension withdrawal
Ed Westerhout, Marcel Lever (both CPB), Bastiaan Starink (TiU) en Eduard Ponds (APG)
Design of the freedom of choice and customization of pension schemes
Jim Been (UL), Casper van Ewijk (TiU), Marike Knoef (UL) & Roel Mehlkopf (DNB)
Consequences of further increasing the pension age
Rik Dillingh, Daniel van Vuuren en Marcel Lever (CPB)
Uitwerking Persoonlijk Pensioen met Collectieve Risicodeling (IV-C)
Theo Nijman e.a. (TiU)
Het effect van life-events op pensioenresultaat (door verandering kostwinnaarsmodel/ toename echtscheidingen etc)
Mauro Mastrogiacomo (VU A) (binnen Thema-project Knoef)
Choice and customization in pensions; economic & legal aspects and data science
Bas Werker, Wesley Kaufmann, Bastiaan Starink (TiU)
Uitwerking nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen
Jan de Kort, Michel Vellekoop (UvA) – (binnen Thema-project Vellekoop)

Thema

Choice architecture in pensions and retirement
Marcel Lever (CPB)
Longer life, longer in good health, working longer? Implications of educational differences for the pension system
Johan Mackenbach (Erasmus MC)
Data Science Solutions to Enhance Pension Communication
Peter de Goeij (TiU)
Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty
Antoon Pelsser (UM)

individual research grant

Facing the pension communication challenges of tomorrow: On aging, emotions, and artificial intelligence
Wiebke Eberhardt (UM)
Understanding the relationship between paid work after retirement and well-being in a European perspective
Ellen Dingemans (NIDI)

COMPARATIVE Research Grant

Which type of pension systems protect against the income and health inequality consequences of a recession?
Max Coveney, Eddy van Doorslaer, Tom van Ourti, Pilar Garcia-Gomez (EUR)
Pension Communication across Countries
Arthur van Soest (TiU), Henriette Prast (TiU), Mariacristina Rossi (Turijn)
Comparision of variable annuities between The Netherlands and Denmark
Anne Balter (TiU), Malene Kallestrup-Lamb (Aarhus), Jesper Rangvid (Copenhagen)
Regulation of information provision for pension choices: Australia and the Netherlands compared
Hazel Bateman (UNSW), Federica Teppa (DNB)

XTRA

Naar een architectuur voor betere informatieposities en dienstverlening in het pensioendomein
Marijn Janssen (TUDelft) en Nitesh Bharosa (Thauris)
Two Studies of Behavioral Factors Influencing Household Portfolios: Ambiguity Aversion and Gambling Motives
Roy Kouwenberg (EUR)
Actualisation data costst on behalf of fase 1 of project ‘Legitimacy and adequacy of pension reforms’
Martin Olsthoorn (SCP)

2016

Type

Program 1
Wellbeing and welfare

 

Program 2
Communications and choice

 

Program 3
Work, retirement, housing and healthcare

Program 4
Savings, investments and insurance

Program 5
Institutions, governance en solidarity

Topicality

Raising pension awareness among young people
Marike Knoef, Jim Been, Marijke van Putten
Relevante informatie t.b.v. keuzes bij variabele uitkeringen en doorbeleggen na pensioendatum
Marijke van Putten (UL)
Keuzevrijheden in de uitkeringsfase: hoe worden deze gebruikt in andere landen?
Marcel Lever (CPB), Eduard Ponds (APG)
Heterogeniteit in leeftijdsopbouw en de doorsneesystematiek
Casper van Ewijk (TiU), Joost van Valkengoed (PGGM), Loes Frehen (APG) en Johan Bonekamp
Uncertainty over the life cycle: implications for pensions and savings behavior
Rob Alessie (RUG) / Raun van Ooijen (RUG) / Marike Knoef (UL)
Keuzearchitectuur
Lisa Brüggen / Thomas Post (UM)
Welke ervaringen zijn er met het omgaan met bestaande aanspraken bij systeemwijziging?
René Maatman / Mark Heemskerk (RUN), Bas Werker (TiU) en Kees Kamminga
Keuzemogelijkheden en maatwerk binnen pensioenregelingen
Theo Nijman (TiU), Niels Kortleve (PGGM) en Agnes Joseph (Achmea)

Thema

Uncertainty over the life cycle: implications for pensions and savings behavior
Marike Knoef (UL)
Individuals’ Choices of Comprehensive Pension Plans
Benedict Dellaert en Bas Donkers (EUR)
Work, health and retirement
Andries de Grip (UM)
Pension rights and ownership: A legal analysis in an economic context
Mark Heemskerk en René Maatman (RUN)

Individual Research Grant

Contract specifications for new pension deals
Anne Balter (TiU)
Delaying retirement: Confronting responses of employees and employers
Jaap Oude Mulders (NIDI)
Valuation of index-linked assets in incomplete markets
Damiaan Chen (UvA), Roel Beetsma, Sweder van Wijnbergen

2015

Type

Program 1
Wellbeing and welfare

Program 2
Communications and choice

Program 3
Work, retirement, housing and healthcare

Program 4
Savings, investments and insurance

Program 5
Institutions, governance en solidarity

Topicality

Projecten

Meerwaarde van intergenerationele risicodeling
Theo Nijman
Kwantitatief onderzoek naar uitgaven aan ouderenzorg en ondersteuning
Raun van Ooijen (RUG)
Wat is een goede default lifecycle?
Peter Schotman (UM), Bas Werker (TiU) and Roderick Molenaar (Robeco)
Willen we ons pensioen nog wel samen doen? Over keuzevrijheid en solidariteit in aanvullend pensioen
Kène Henkens
Welke keuzemogelijkheden zijn wenselijk vanuit het perspectief van de deelnemer
Casper van Ewijk (TiU), Roel Mehlkopf (TiU), Sara van den Bleeken (AFM) and Chantal Hoet (AEGON)
Dynamiek en loonprofielen op de arbeidsmarkt en de toereikendheid van pensioenopbouw
Marcel Lever (CPB), Thomas Michielsen (CPB)
Heldere en harde pensioenrechten onder een PPR
Rene Maatman (RUN)
Honderd jaar pensioenwetgeving (1919-2019): visies en beleid
Joost Dankers
De fiscaliteit en pensioen: Naar een nieuw fiscaal pensioenkader?
Bastiaan Starink
Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie
Marcel Lever en Sander Muns

Thema

Projecten

Engaging pension plan participants: How emotions, peer effects, and life events influence the effectiveness of pension communication
Lisa Brüggen en Thomas Post (UM)
Optimal saving and insurance for old age: The role of public long-term care insurance
Eddy van Doorslaer, Erik Schut (EUR)
Pension rights and ownership: A legal analysis in an economic context
Mark Heemskerk en René Maatman (RUN)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europa.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2015-2019           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
View all partners