Waarom een Tilburgse variant (TiV) op FTK 1+?

In de Nederlandse pensioendiscussie verschijnen momenteel diverse varianten van een FTK1+ contract gebaseerd op nominale sturing maar gebruikmakend van het uitsmeermechanisme van het reele contract. Ook de auteurs van deze notitie hebben in de internet consultatie van SZW een voorstel daartoe gedaan (zie Bovenberg en Nijman (2013a)).

Deze notitie gaat nader in op de achtergrond van deze “Tilburgse variant” (TiV) van het FTK1+. We bespreken wat TiV verbetert aan de nu voorliggende voorstellen vanuit SZW in termen van (1) eenvoud, uitlegbaarheid en transparantie; (2) innerlijke consistentie binnen en tussen contracten; (3) keuzevrijheid in het risicoprofiel voor decentrale partijen; (4) consistentie van disciplinerend toezicht zonder toezichtsarbitrage; en (5) macroeconomische stabiliteit. Ook bepaalt de TiV de economische waarde van de toezegging op eenvoudige en transparante wijze. Deze transparantie is van belang voor herstel van vertrouwen, voorkomen van generatieconflicten en het adequaat bepalen van kostendekkende premie en waardeoverdracht.

Een andere notitie formaliseert de TiV in de precieze, disciplinerende taal van de wiskunde (zie Bovenberg en Nijman (2013b)). Dit om misverstanden over dit model uit de weg te ruimen. Wij roepen de auteurs van alternatieve plannen op om zich ook te onderwerpen aan de discipline van deze taal. Dit in het belang van precieze communicatie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners