Vertrouwen in pensioenuitvoerders draait vooral om de kernkwaliteiten

Voor organisaties is een reputatie van betrouwbaarheid van groot belang. In de praktijk nemen zij vaak klanttevredenheid als graadmeter voor dit vertrouwen. Maar is dat wel terecht? De stilzwijgende veronderstelling is dat de determinanten van tevredenheid dezelfde zijn als die van vertrouwen. Dit artikel laat voor de pensioensector zien dat dit maar tot op zekere hoogte het geval is. Transparantie en maatschappelijk verantwoord gedrag hangen weliswaar samen met tevredenheid in de eigen pensioenuitvoerder maar zij zijn niet van belang voor het vertrouwen van deelnemers in het vermogen van hun uitvoerder om een pensioen in de toekomst te leveren.

Paper in Dutch.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners