Tevreden met pensioen

  • Arjan Soede Arjan Soede

Veel ouderen gaan er bij hun pensionering duidelijk in inkomen op achteruit. Toch blijkt ook dat ouderen, ondanks deze daling, in het algemeen goed met hun inkomen kunnen rondkomen.

Dit onderzoek analyseert de feitelijke inkomensdalingen van ouderen en analyseert ook in hoeverre de hogere tevredenheid van ouderen alleen te maken heeft met de leeftijd of dat er ook andere dingen van belang zijn. Er wordt niet alleen gekeken in hoeverre ouderen hun inkomen zelf voldoende vinden, maar ook in hoeverre de bestedingen van ouderen verschillen van die van jongeren. Verder geeft de studie uitgebreid inzicht in de huidige inkomens- en vermogenspositie van ouderen.

Het onderzoek besluit met een analyse in hoeverre het huidige pensioenstelsel aansluit bij de behoeften van ouderen op inkomensgebied.

Het rapport dient tevens als academisch proefschrift (Universiteit van Groningen) van de auteur.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners