Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase

Bovenberg en Nijman (2014)1 hebben voorgesteld persoonlijke pensioenrekeningen met aanvullende risicodeling te introduceren als alternatief voor zowel de bestaande Nederlandse premieregelingen als de uitkeringsregelingen. Door de functies van het pensioencontract te ontvlechten, bieden deze rekeningen een gestandaardiseerde systematiek waarbinnen het collectief deze functies op maat kan instellen zonder dat dit tot complexiteit en belangenconflicten leidt.

Dit paper beschrijft de concrete vormgeving van de uikeringsfase van dergelijke persoonlijke pensioenrekeningen (PPR) waarbij we met name ingaan op een variant met beperkte risicodeling.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners