Risicoprofielmeting voor beleggingspensioenen

Financiële ondernemingen zijn bij het adviseren over en aanbieden van beleggingsproducten niet eenduidig in het vaststellen van het risicoprofiel van consumenten. Ook gebruiken ze verschillende benamingen voor de risicoprofielen en koppelen ze aan de profielen beleggingen met uiteenlopende risiconiveaus. Dit leidt tot verwarring onder consumenten. De belangrijkste oorzaak is het verschil in methodes en hulpmiddelen voor het vaststellen van het risicoprofiel. Dit aspect wordt in dit paper van Marc Turlings (Achmea) en Benedict Dellaert (Erasmus Universiteit Rotterdam) behandeld, waarbij de probleemstelling wordt toegespitst op beleggingspensioenen. Centraal staat daarbij de vraag aan welke uitgangspunten een methode voor risicoprofielmeting moet voldoen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
View all partners