Risicodeling en herverdeling in toekomstig pensioenstelsel

De discussie over de toekomst van het pensioenstelsel gaat onder meer over de vraag welke risico’s we met elkaar willen delen en of de lusten en de lasten van deelname evenwichtig verdeeld zijn. Deze vragen kwamen nadrukkelijk aan bod in de Nationale Pensioendialoog en in het (voorlopige) advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het zijn geen gemakkelijke vragen, maar met het oog op het maatschappelijk draagvlak voor het pensioenstelsel goed dat deze aan bod komen. Deze vragen komen uitgebreider aan bod in Van Ewijk e.a. (2014) en Boelaars e.a. (2014).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners