Ringfencing, afgescheiden vermogen en het APF

Op 1 januari 2016 trad de Wet algemeen pensioenfonds in werking.2 Art. 123 PW biedt een algemeen pensioenfonds (‘APF’) de vrijheid om pensioenvermogens onder te brengen in ‘collectiviteitkringen’. In een collectiviteitkring kunnen meer pensioenregelingen worden uitgevoerd. Per collectiviteitkring houdt het APF een ‘afgescheiden vermogen’ aan voor de desbetreffende pensioenregeling(en). Art. 123 lid 3 PW bepaalt dat het voor een collectiviteitkring aangehouden vermogen een afgescheiden vermogen is. Daarmee heeft de wetgever niet alleen een bijzondere toepassing aanvaard van art. 3:276 BW, maar ook een uitzondering toegestaan op de hoofdregel van art. 123 lid 1 eerste zin PW, die bepaalt dat wanneer een ondernemingspensioenfonds (opf) of een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) meerdere pensioenregelingen uitvoert, die pensioenregelingen ‘financieel een geheel’ vormen. Die regel staat bekend als het verbod op ‘ringfencing’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners