Rationeel beleid voor irrationele mensen. Een gedragseconomische visie op de toekomst van gezondheidspreventie in Nederland

Beleidsmakers willen mensen in staat stellen weloverwogen keuzes te maken. Zeker als het gaat om gezondheidsgerelateerd gedrag is er weinig tot geen draagvlak voor bindend ingrijpen. Ook financiële prikkels stuiten snel op weerstand. Uitgaande van het rationele keuzemodel blijft er dan niet veel anders over dan informeren, voorlichten en overreden. In dit paper onderzoekt Henriëtte Prast (TiU) waarom het huidige beleid niet effectief is en vervolgens welke methoden vanuit de gedragseconomie wel tot de mogelijkheden behoren. Ten slotte geeft Prast de beleidsimplicaties aan.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners