Persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling

Dit artikel stelt voor persoonlijke pensioenrekeningen met risicodeling te introduceren als alternatief voor zowel premieregelingen als uitkeringsregelingen. Door de functies van pensioen te ontvlechten, bieden pensioenrekeningen een gestandaardiseerde systematiek waarbinnen een collectief deze functies op maat kan instellen zonder dat dit tot complexiteit en belangenconflicten leidt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners