Pensioenakkoord en effecten voor generaties

Dit paper doet verslag van een studie naar de mogelijke intergenerationele herverdeling binnen de 2e pijler pensioenen die kunnen optreden bij de implementatie van de voorstellen uit hetPensioenakkoord. De conclusie is dat niet zonder meer gesteld kan worden dat de voorstellen van het pensioenakkoord leiden tot het systematisch bevoordelen of benadelen van specifieke generaties ten opzichte van het huidige pensioencontract. Voor elk van de afzonderlijke stappen in de aanpassing van het pensioencontract zijn er voor de verschillende groepen grote voordelen of nadelen te onderkennen. Het resulterende effect voor de onderscheidbaregeneraties is dat de voor- en nadelen deels tegen elkaar wegvallen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners