Pensioenakkoord en arbeidsmarkt

De ontgroening en vergrijzing brengen de financiën van de overheid in de problemen, zodat ook de AOW onbetaalbaar wordt. Daarbij verkeren de pensioenfondsen vanwege de crisis in zwaar weer. Er zijn diverse ingrepen nodig om in de naaste toekomst het inkomen van gepensioneerden veilig te stellen. Verhoging van de pensioenleeftijd, flexibilisering van de AOW en stabilisatie van de pensioenpremie kunnen aan de oplossing bijdragen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners