Online platform voor ondersteuning (pensioen)keuze

  • Marlies van Boom Marlies van Boom
  • Angeli van Buren - Seelen Angeli van Buren - Seelen
  • Eliane Wiersma Eliane Wiersma
  • Steven Wu Steven Wu
  • Theo Vlot Theo Vlot

Dit paper betreft een eindopdracht van de Netspar/Tias leergang 2016, “Innovatie in de pensioensector”. Het vraagstuk dat behandeld wordt is “Hoe zorgt een deelnemersgericht online platform voor pensioenondersteuning dat deelnemers betere (pensioen)keuzes maken?”.Wij betogen dat de huidige online tools voor deelnemers van pensioenfondsen onvoldoende zijn om een goede pensioenkeuze te maken. Het pleidooi is daarom voor een online platform dat, als een geavanceerde financiële planner, inzicht biedt in huidige inkomsten en uitgaven,toekomstige inkomsten en uitgaven en de onzekerheden daarin en de deelnemer ondersteunt bij zijn pensioen- en inkomenskeuzes. Tevens is het advies dat er in het tool rekening gehouden wordt met de financiële geletterdheid van de deelnemer. Een aanpak hiervoor wordt beschreven. Van belang is verder dat pensioenoverstijgende informatie gratis aangeboden wordt door een onafhankelijke, niet-commerciële partij. Als praktische weg om een online platform operationeel te krijgen zien wij de samenvoeging en uitbreiding van het Pensioenregister en Financieel Paspoort in combinatie met een samenwerkingsverband van achterliggende initiatiefnemers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners