Now is the time.Overstap naar degressieve pensioenopbouw nu wenselijk en mogelijk

Juist nu is een opportuun moment voor een overgang van doorsneeopbouw naar degressieve opbouw. Lans Bovenberg (UvT) en Bart Boon (MinFin) stellen in dit paper dat verhoging van de AOW-leeftijd de mogelijkheid biedt om de overgangsproblematiek op te lossen. De overstap naar degressieve opbouw zorgt er dan bovendien voor dat de inkomenseffecten van een hogere AOW-leeftijd meer gelijkmatig worden gespreid over lagere en hogere inkomens. De overheid moet volgens de auteurs degressieve opbouw accommoderen door eventuele juridische en fiscale blokkades op te ruimen en sociale partners te stimuleren over te stappen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners