Naar een solide en solidair stelsel

  • Peter Gortzak Peter Gortzak

Peter Gortzak schetst in dit paper het beleid van de FNV inzake het pensioenstelsel. Het doel van de FNV is om ook in de toekomst grote groepen werknemers te kunnen voorzien van een redelijk pensioen. Hiertoe zal de FNV zich bij de loononderhandelingen met kracht keren tegen versobering van het aanvullend pensioen en tegen een verslechtering van de indexatieambitie. Een goede indexatiekwaliteit is uiterst belangrijk voor een breed maatschappelijk draagvlak voor ons pensioenstelsel. Verder bespreekt Peter Gortzak de standpunten van de FNV ten aanzien van een degressieve opbouw binnen het bestaande doorsneepremiesysteem, de differentiatie in het indexatiebeleid en het verder verschuiven van de pensioenrisico’s naar deelnemers. Peter Gortzak is vicevoorzitter van de FNV.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
View all partners