Naar een duurzaam financieringsmodel voor hypotheken

Lans Bovenberg (TiU) bespreekt in dit paper een duurzaam financieringsmodel voor hypotheken zonder staatssteun. Banken financieren hypotheken op de kapitaalmarkt met langlopende leningen in plaats van met deposito’s die direct opvraagbaar zijn. De beperking van systematische risico’s en kredietrisico’s en de betere allocatie van macro-economische risico’s resulteren in een stabieler financieel systeem. De voordelen voor pensioenfondsen en verzekeraars als hypotheken gefinancierd worden op de kapitaalmarkt, worden in dit paper uiteengezet.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners