Modelrisico op de balans

Dekkingsgraden van pensioenfondsen duiken regelmatig onder de kritieke grens en dat heeft al tot kortingen van uitkeringen geleid. De balans staat onder druk vanwege de bekende redenen: lage rente, toenemende levensverwachting, vergrijzing en flucturerende beleggingsopbrengsten. De vraag is of er nog meer, onbekende, risico’s zijn?

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners