Model uncertainty in financial markets: Long run risk and parameter uncertainty

  • Alexander de Roode Alexander de Roode

Onzekerheid omtrent belangrijke parameters van de financiële markt, zoals de risicopremies voor inflatie en aandelen, brengt grote risico’s met zich mee voor beleggers met een langetermijnhorizon. Door de afwezigheid van lokale inflatie derivaten is het een uitdaging om de inflatie van beleggers adequaat af te dekken. Ik laat zien dat investeerders die hun inflatierisico willen afdekken profijt kunnen hebben van het houden van obligaties die gerelateerd zijn aan buitenlandse inflatie. Verder kunnen investeerders de afdekprestatie van hun portfolio verbeteren met behulp van langetermijninteracties tussen hun inflatie maatstaf en buitenlandse inflatie. Voor de belangrijkste reële obligatie markten toon ik aan dat de inflatierisicopremie in de Engelse obligatie markt steeg gedurende de financiële crisis, terwijl deze in de Amerikaanse markt daalde. Gezien de grote parameteronzekerheid van de inflatierisicopremie, die is toegenomen gedurende de financiële crisis, presenteer ik een model waarmee de investeerder dit kan kwantificeren en meenemen in hun langetermijnbeslissingen. Tot slot demonstreer ik dat de moeilijkheid van het schatten van de aandelenrisicopremie de belangrijkste bron van parameteronzekerheid is voor defined contribution pensioencontracten. Ik introduceer een manier om parameteronzekerheid te implementeren in de contributies, zodat deelnemers het risico van de vervangingsratio ten tijde van hun pensionering kunnen verbinden aan hun contributies. Samenvattend demonstreert deze dissertatie robuuste methodes voor beleggers om parameter onzekerheid te implementeren in risicomodellen en biedt een nieuw inzicht op het effect van parameter onzekerheid in financiële modellen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners