Mijn pensioen staat als een huis

In dit NEA paper verdedigen Marc de Graaf en Jan Rouwendal (VU Amsterdam) de stelling dat het huis veel beter gebruikt kan worden als aanvulling op het pensioen, met name in combinatie met zorg in de laatste levensfase die in de eigen woning wordt geconsumeerd. Het woonkapitaal onder ouderen is sterk toegenomen. Dat kapitaal levert rendement in de vorm van woondiensten die – als de woning niet met een hypotheek is belast – in natura worden genoten en zo een belangrijke aanvulling leveren op het pensioen. Het woonkapitaal zelf blijft daarbij intact. De vraag is, hoe ook dat kapitaal zelf kan worden benut als extra aanvulling op het inkomen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners