Marktconsistente waardering van zachte (reële) pensioencontracten

Dit document beschrijft marktconsistente waardering van zacht (re¨ele) pensioencontracten zoals die in de uitwerkingsovereenkomst bij het pensioenakkoord worden voorgesteld. Aangetoond wordt dat, indien toe- en afslagen worden verleend door schokken in de marktconsistente dekkingsgraad uit te smeren over een aantal jaren, de marktconsistente disconteringsvoet afhangt van de horizon van de pensioentoezegging. Ook worden resultaten afgeleid voor verdelingsmechanismen gebaseerd op niet marktconforme waardering van de verplichtingen, bijvoorbeeld door risicoloos te disconteren of door te disconteren tegen het verwacht portefeuillerendement.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners