Langdurige tijdelijke arbeidsrelaties als stimulans voor een hogere participatie van ouderen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt van oudere werkenden groeit. Niet alleen worden we met zijn allen ouder, ook is er een sterke toename van de arbeidsparticipatie van ouderen. De vergrijzende beroepsbevolking maakt de noodzaak van beleid gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van oudere werkenden steeds groter. Zowel vanuit het Ministerie van EL&I, nu EZ, als vanuit het Ministerie van SZW is eerder voorgesteld om meer mogelijkheden te bieden voor langdurige tijdelijke arbeidscontracten (circa 10 jaar). In dit NEA paper houdt Frank Cörvers (UM) een pleidooi voor het op grotere schaal introduceren van deze langjarige tijdelijke arbeidsrelaties.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners