Kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk

Als Bernoulli’s wet van de grote aantallen volledig van toepassing zou zijn op de verzekeringsbedrijfstak, dan zou actuariële wetenschappen verworden tot een betrekkelijk eenvoudige discipline, even afgezien dan van de problematiek van het administreren van die oneindig aantal verzekeringen waar de wet om vraagt.

Bernoulli’s wet van de grote aantallen is, echter, om verschillende redenen een onvolledige beschrijving van de verzekeringswerkelijkheid; zie mijn oratie (Laeven, 2012) voor een gedetailleerde analyse. Sterker nog, het niet volledig van toepassing zijn van de wet in de praktijk is misschien wel de essentie van wat actuariële wetenschappen maakt tot zowel een complexe als fascinerende discipline.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners