Krimp van organisaties en psychische disbalans

In deze bijdrage onderzoeken we of, en zo ja, in welke mate krimp van werkgelegenheid in organisaties leidt tot de ervaring van disbalans tussen inspanningen en beloningen. Het onderzoek richt zich op de sectoren overheid en onderwijs. We onderzoeken dit aan de hand van twee gekoppelde datasets: één van werknemers uit deze sectoren en één van hun werkgevers. Uit de resultaten blijkt dat wanneer het personeelsbestand krimpt, werknemers meer disbalans ervaren tussen hun inspanningen en de beloningen op het werk. Meer disbalans hangt negatief samen met de gezondheid en de baantevredenheid van werknemers. Het verband tussen krimp van de werkgelegenheid in de organisatie en de door de werknemers ervaren disbalans is minder sterk voor werknemers die risico’s omarmen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners