Kredietcrisis en pensioenen: Modellen

  • Guus Boender Guus Boender

De crisis vraagt ook in de pensioensector om reflectie. Ten eerste is reflectie de basis voor eventueel benodigde innovatie. Daarnaast is het lering trekken uit de enorme consequenties van de crisis van cruciaal belang om het vertrouwen van de stakeholders van de sector te behouden. In dit paper reflecteren we op de eigenschappen en het gebruik van modellen, in het bijzonder de modellen voor risicomanagement en ALM. Indien van toepassing dan monden de leereffecten uit in een aanbeveling.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners