Keuzemogelijkheden en maatwerk binnen pensioenregelingen

Keuzevrijheid en maatwerk behoren tot de kernthema’s van de hervormingsplannen voor het aanvullend pensioen. Zowel door keuzevrijheid als door maatwerk kunnen we differentiatie vormgeven en het pensioencontract beter afstemmen op karakteristieken van de deelnemer zoals leeftijd of al opgebouwd pensioen. Dit paper gaat allereerst in op de definities van keuzevrijheid en maatwerk en combinaties van beide. Ook geven we overwegingen om te kiezen voor maatwerk of juist voor keuzevrijheid. Vervolgens geven we een overzicht van bestaande vormen van keuzevrijheid en maatwerk en van bestaande inzichten over behoefte aan en gebruik van keuzevrijheid onder deelnemers. Ook onderzoeken we welke keuzemogelijkheden en maatwerk denkbaar zijn. Daarbij bespreken we voorbeelden uit de perspectiefnota van het kabinet en ervaringen uit het buitenland. We schenken aandacht aan de vraag hoe keuzevrijheid en maatwerk kunnen worden ingepast in de verschillende contractvarianten die in de toekomstdiscussie een rol spelen. Tot slot gaan we in op uitvoerbaarheid en zorgplicht en doen aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners