Intergenerationele risicodeling en collectiviteit

We analyseren risicodeling tussen verschillende deelnemerscohorten binnen een collectief pensioensysteem, hierbij met name ook naar de Nederlandse situatie kijkend.Ondanks de verschillende externe ontwikkelingen blijft een private collectieve pensioenvoorziening met intergenerationele risicodeling een goed en houdbaar systeem, mits de pensioenleeftijd voldoende stijgt in relatie tot de levensverwachting, het systeem zelf geen verkeerde mobiliteitsprikkels geeft, en de toedeling van risico’s aan de verschillende cohorten voldoende expliciet en transparent gemaakt wordt, waarbij de cohorten die het meeste risico lopen daarvoor via de indexatie beloond worden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners