Illiquiditeit voor pensioenfondsen en verzekeraars. Rendement versus risico

Er wordt vaak beweerd dat langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, een substantieel deel van hun vermogen zouden moeten beleggen in illiquide activa. Beleggen in illiquide activa levert een liquiditeitspremie op. Maar beleggen in illiquide activa brengt ook liquiditeitsrisico’s met zich mee. De vraag is in hoeverre deze liquiditeitsrisico’s van belang zijn voor de langetermijnbelegger. In dit paper bespreekt Joost Driessen (TiU) de verschillende aspecten van zowel liquiditeitspremies als liquiditeitsrisico’s voor langetermijnbeleggers en geven aan hoe de afruil tussen liquiditeitsrendement en liquiditeitsrisico op een verantwoorde wijze kan worden gemaakt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners