Housing, Savings and Bequests Over the Life Cycle

Huidige demogra fische ontwikkelingen die leiden tot een vergrijzende bevolking in geïndustrialiseerde landen (met name een afname van de vruchtbaarheid in combinatie met een stijgende levensverwachting) impliceren belangrijke uitdagingen voor pensioen- en zorgstelsels. Deze moeten financieel gezond blijven, terwijl ze tegelijkertijd adequate pensioenen en voldoende toegang tot zorg moeten garanderen aan een vergrijzende bevolking. Hoewel er in de afgelopen jaren veel hervormingen zijn gedaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet er nog veel werk worden verricht om te garanderen dat pensioen- en zorgstelsels duurzaam blijven.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners