Met hoeveel geld zijn we later tevreden? Het berekenen van de bestedingsbehoefte van Nederlandse burgers om te zorgen voor een goed pensioen

  • Valentin van Nunspeet Valentin van Nunspeet

Door onderzoek te doen naar de bestedingsbehoefte van Nederlandse gepensioneerden zouden de uitkeringen van pensioenen meer op maat gemaakt kunnen worden. Nu krijgen Nederlandse burgers de gehele pensioenperiode ongeveer hetzelfde bedrag, terwijl de verwachting is dat Nederlandse burgers eerst meer pensioengeld willen en later minder. Daarnaast kunnen misschien oorzaken worden gevonden dat Nederlandse burgers tijdens het pensioen meer inkomen nodig hebben. Door te onderzoeken of dat werkelijk zo is en welke factoren zorgen voor significante verschillen in bestedingsbehoefte, kunnen pensioenen meer op maat worden gemaakt met de behoefte.

Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
Wat is de bestedingsbehoefte van Nederlandse burgers over hun levenscyclus en wat is het effect van leeftijd en gezondheid op de bestedingsbehoefte?

Het doel van deze onderzoeksvraag is om te kijken wat de bestedingsbehoefte is van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden om de behoeftes van Nederlandse burgers meer aan te laten sluiten op de pensioeninkomsten. Uit bestaand onderzoek komt naar voren dat leeftijd en gezondheid een belangrijke rol spelen. Deze twee factoren onderzoek ik als oorzaken voor een significante toe- of afname van de bestedingsbehoefte van de Nederlandse burgers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners