Hoe reëel is reëel?

In het huidige Nederlandse pensioendebat speelt de ambitie om reële contracten aan te bieden aan deelnemers in een pensioenfonds een grote rol. De analyse van Alexander de Roode en Ronald Mahieu (beiden TiU) gaat in op deze vraagstukken door allereerst de mogelijkheden voor de identificatie van de reële rente te onderzoeken op basis van reële obligaties en inflatiegerelateerde swap contracten. Ten tweede onderzoeken zij de mogelijkheid van het afdekken van het inflatierisico door middel van buitenlandse inflatiegerelateerde derivaten. Zij doen ten slotte diverse aanbevelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners