Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd voor veranderingen in het pensioenstelsel?

De geplande verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020 roept de vraag op hoe werkenden hun uittredingsgedrag hierop zullen aanpassen. Gaan mensen die straks een jaar later hun AOW krijgen, ook daadwerkelijk een jaar later met pensioen? Dit paper van Didier Fouarge, Andries de Grip en Raymond Montizaan (allen ROA, UM) gaat in op de mate waarin de pensioenleeftijd van werkenden gevoelig is voor veranderingen in de pensioenrechten. Ze proberen inzicht te ontlenen uit vergelijkbare hervormingen, om op die manier de effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd in te schatten. Daarnaast kijken ze naar de mate waarin degenen die pas later AOW krijgen, nu denken later met pensioen te gaan.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
View all partners